RUSÇA SÖZLÜK

ruscasozluk.net

Rusça <-> Türkçe Sözlük

Rusça Çeviri, Rusça Tercüme

WWW.  
RUSÇA
FRANSIZCA
ALMANCA
İTALYANCA
İSPANYOLCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50
 İngilizce Sözlük


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
alay
 • [A] полковой
 • [N] люди: скопище людей {N}, толпа {F}, шествие {N}, процессия {F}, полк {M}, насмешка {F}, издевка {F}, пародия {F}, ирония {F}, измывательство {N}, глумление {N}
 •  
  İlişkili Sonuçlar
  acı acı alay etmek
 • [V] язвить, съязвить
 • alaya alma
 • [N] высмеивание {N}
 • alaya almak
 • [V] высмеивать, осмеивать, засмеять, пародировать, высмеять, осмеять
 • alaybozan
 • [N] мушкет {M}
 • alaycı
 • [A] насмешливый
 • [N] насмешник {M}, пересмешник {M}
 • alay etme
 • [N] подтрунивание {N}, измывательство {N}
 • alay etmek
 • [V] подшучивать, подтрунивать, вышучивать, насмехаться, посмеиваться, иронизировать, глумиться, издеваться, подшутить, подтрунить, посмеяться
 • alay konusu
 • [N] посмешище {N}
 • alaylı
 • [A] иронический, пародийный, издевательский
 • [N] самоучка {MF}
 • atlılar alayı
 • [N] кавалькада {F}
 • balalayka
 • [N] балалайка {F}
 • balayı
 • [N] месяц: медовый месяц {M}
 • baltalayıcı
 • [N] саботажник {M}
 • çalkalayıcı
 • [N] сбивалка {F}
 • çanak yalayıcı
 • [N] лизоблюд {M}
 • dalayıcı
 • [A] раздражающий, жгучий
 • dalayıcılık
 • [N] жгучесть {F}
 • gagalayıp bitirmek
 • [V] выклевывать, выклевать
 • halayık
 • [N] невольница {F}, служанка {F}
 • hırpalayan
 • [A] изматывающий
 • imzalayan
 • [A] подписывающийся