RUSÇA SÖZLÜK

ruscasozluk.net

Rusça <-> Türkçe Sözlük

Rusça Çeviri, Rusça Tercüme

WWW.  
RUSÇA
FRANSIZCA
ALMANCA
İTALYANCA
İSPANYOLCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50
 İngilizce Sözlük


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
isim
 • [A] именной
 • [N] имя {N}, название {N}, популярность {F}, слава {F}, существительное {N}
 •  
  İlişkili Sonuçlar
  ayrışım
 • [N] разложение {N}
 • bakışım
 • [N] симметрия {F}
 • bakışımsız
 • [A] асимметричный, несимпатичный, однобокий, односторонний
 • bakışımsızlık
 • [N] асимметрия {F}, несимметричность {F}, асимметричность {F}, однобокость {F}
 • bildirişim
 • [N] коммуникация {F}
 • billurcisim
 • [N] хрусталик {M}
 • bitişim
 • [N] агглютинация {F}
 • cisim
 • [A] телесный
 • [N] тело {N}, плоть {F}, предмет {M}
 • cisimlendirmek
 • [V] овеществлять, воплощать, воплотить
 • cisimlenme
 • [N] овеществление {N}, воплощение {N}
 • cisimlenmek
 • [V] воплощаться, воплотиться
 • çağrışım
 • [A] ассоциативный
 • [N] ассоциация {F}
 • çağrışımını almak
 • [V] ассоциировать
 • çağrışımını vermek
 • [V] ассоциироваться
 • değişim
 • [A] вариационный
 • [N] перемена {F}, вариация {F}, разброс {M}, обмен {M}
 • elektrik iletişim
 • [N] электросвязь {F}
 • eytişim
 • [N] диалектика {F}
 • ezilgen yığışım
 • [N] агломерат {M}
 • gelişim
 • [N] развитие {N}, эволюция {F}, процветание {N}
 • girişim
 • [N] предпринимательство {N}, почин {M}, интерференция {F}
 • girişimci
 • [N] предприниматель {M}