RUSÇA SÖZLÜK

ruscasozluk.net

Rusça <-> Türkçe Sözlük

Rusça Çeviri, Rusça Tercüme

WWW.  
RUSÇA
FRANSIZCA
ALMANCA
İTALYANCA
İSPANYOLCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
горе
 • [N] acı, acık, dert, elem, keder, gam, felaket, maraz, bela, gaile
 •  
  İlişkili Sonuçlar
  безгорестный
 • [A] gamsız
 • выгореть
 • [V] yanmak, solmak, sararmak
 • горевать
 • [V] dertlenmek, elemlenmek, kederlenmek, gamlanmak, hasret çekmek, içlenmek, üzülmek
 • горелка
 • [N] lamba dili, bek, meme, şamandıra, gazibiği
 • горелый
 • [A] yangın görmüş
 • горемыка
 • [N] zavallı, biçare, fakir
 • горемычный
 • [A] bahtsız, uğursuz, tecellisiz, biçare
 • горение
 • [N] yanma, yanış
 • горести
 • [N] dertler, elemler, acı
 • горестный
 • [A] acıklı, elemli, gaileli, elim, kara, acınacak
 • гореть
 • [V] yanmak, parlamak, yalınlamak
 • горец
 • [N] dağlı
 • горечавка
 • [N] centiyane
 • горечь
 • [N] acılık, acı, keder, elem, meraret
 • догореть
 • [V] yanmak: yanıp bitmek, sönmek
 • загорелый
 • [A] güneş: güneşten yanmış, yanık
 • загореть
 • [V] güneşlenmek, güneş banyosu yapmak
 • загореться
 • [V] tutuşmak, ateş almak, ateşlenmek, yanmak, kıpkırmızı kesilmek, parlamak, öyle gelmek
 • многоречивость
 • [N] fazla konuşkanlık
 • многоречивый
 • [A] çok konuşkan
 • нагореть
 • [V] yanmak, sarfedilmek