RUSÇA SÖZLÜK

ruscasozluk.net

Rusça <-> Türkçe Sözlük

Rusça Çeviri, Rusça Tercüme

WWW.  
RUSÇA
FRANSIZCA
ALMANCA
İTALYANCA
İSPANYOLCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
быт
 • [N] hayat tarzı, yaşam tarzı, yaşayış
 •  
  İlişkili Sonuçlar
  быть активным
 • [V] aktif olmak
 • бытие
 • [N] varlık, oluş, tekevvün
 • бытовой
 • [A] yaşayış
 • быть
 • [V] bulunmak, gelmek, olmak
 • не может быть!
 • [INTRJ] fesuphanallah!
 • быть впору
 • [V] tamam gelmek
 • выбытие
 • [N] ayrılma, ayrılmış olma
 • выбыть
 • [V] gitmek, ayrılmak
 • добыть
 • [V] el: elde etmek, el: ele geçirmek, tedarik etmek, çıkarmak, kazanmak
 • быть данным в долг
 • [V] alacaklanmak
 • должно быть
 • [ADV] anlaşılan
 • забытый
 • [A] unutulmuş, ihmal edilmiş, metruk
 • забыть
 • [V] unutmak, hatır: hatırından çıkmak, ihmal etmek
 • забытье
 • [N] dalgınlık, derin dalgınlık, baygınlık, uyuklama, göz: gözü dönme
 • забыться
 • [V] unutulmak, küllenmek, dalmak, avunmak, oyalanmak
 • быть замешанным
 • [V] alaka: alakası olmak
 • быть запертым
 • [V] bağlanmak
 • избыток
 • [N] fazlalık, fazla, artık, furya, küsur, bolluk, fart
 • избыточность
 • [N] fazlalık, artıklık
 • избыточный
 • [A] fazla, artık, fazlaca
 • логика событий
 • [N] olayların icapları