RUSÇA SÖZLÜK

ruscasozluk.net

Rusça <-> Türkçe Sözlük

Rusça Çeviri, Rusça Tercüme

WWW.  
RUSÇA
FRANSIZCA
ALMANCA
İTALYANCA
İSPANYOLCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
salı
 • [N] вторник {M}
 •  
  İlişkili Sonuçlar
  birlikte salınan
 • [A] резонирующий
 • birlikte salınmak
 • [V] резонировать
 • burunsalık
 • [N] намордник {M}
 • demirsalip
 • [N] крестоносец {M}
 • devasalık
 • [N] грандиозность {F}
 • dışalım
 • [N] импорт {M}, ввоз {M}
 • eli maşalı
 • [N] мегера {F}
 • emsali olmayan
 • [ADV] беспрецедентно
 • ışınsalım
 • [N] фотоэмиссия {F}
 • İskoç şalı
 • [N] плед {M}
 • tasalı
 • [A] обеспокоенный, опечаленный
 • timsali olmak
 • [V] символизировать
 • timsali
 • [A] символический
 • tomrukların suya salınması
 • [N] лесосплав {M}
 • üsalize
 • [N] пассат {M}
 • yasalı
 • [A] законодательный
 • yasalı olarak
 • [ADV] легально
 • kargaşalık
 • [N] смута {F}, анархия {F}, беспорядок: беспорядки {PL}, мятеж {M}, бунт {M}, кавардак {M}, кутерьма {F}, путаница {F}, беспорядочность {F}
 • kısalık
 • [N] краткость {F}, короткость {F}
 • koşalık
 • [N] синхронность {F}, параллельность {F}, сопряженность {F}
 • kök salıp tutunmak
 • [V] внедряться, внедриться