RUSÇA SÖZLÜK

ruscasozluk.net

Rusça <-> Türkçe Sözlük

Rusça Çeviri, Rusça Tercüme

WWW.  
RUSÇA
FRANSIZCA
ALMANCA
İTALYANCA
İSPANYOLCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
alan
 • [A] берущий
 • [N] площадь {F}, площадка {F}, область {F}, пространство {N}, сфера {F}, поприще {N}, арена {F}, лужайка {F}, поляна {F}, фронт {M}
 •  
  İlişkili Sonuçlar
  adı yalancıya çıkmış
 • [A] изолгавшийся
 • alacalanmak
 • [V] пестрить
 • aralanmış
 • [A] приоткрытый
 • aşağıda imzalanmış
 • [A] нижеподписавшийся
 • babalanmak
 • [V] выходить из себя, психовать
 • balans
 • [A] балансовый
 • [N] баланс {M}
 • balansiye
 • [N] балансир {M}, балансировка {F}
 • biraz yalan söylemek
 • [V] привирать
 • boy sıralanması
 • [N] ранжирование {N}
 • bunalan
 • [A] задыхающийся
 • cezalandırmak
 • [V] наказывать, карать, казнить, наказать
 • cilalanmak
 • [V] лосниться
 • cilalanmış
 • [A] полированный
 • çalan
 • [A] быстрый, играющий
 • [N] звонящий {M}, похититель {M}
 • çalkalanmak
 • [V] плескаться, бултыхаться, качаться
 • dalan
 • [N] вестибюль {M}
 • dalgalandırmak
 • [V] волновать, взволновать
 • dalgalanma
 • [N] волнение {N}, флуктуация {F}
 • dalgalanmak
 • [V] волноваться, кипеть, развеваться, веять, взволноваться, переволноваться
 • damgalanma
 • [N] маркировка {F}
 • damgalanmış
 • [A] заклейменный