RUSÇA SÖZLÜK

ruscasozluk.net

Rusça <-> Türkçe Sözlük

Rusça Çeviri, Rusça Tercüme

WWW.  
RUSÇA
FRANSIZCA
ALMANCA
İTALYANCA
İSPANYOLCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
sanat
 • [A] творческий, художественный
 • [N] искусство {N}, художество {N}, творчество {N}, мастерство {N}, ремесло {N}
 •  
  İlişkili Sonuçlar
  amatör sanatı
 • [N] самодеятельность {F}
 • çini sanatı
 • [N] керамика {F}
 • dekor sanatçısı
 • [N] художник-декоратор {M}
 • grafi sanatı
 • [N] графика {F}
 • ses sanatçısı
 • [N] певец {M}
 • tiyatro sanatı bilimi
 • [N] театроведение {N}
 • tiyatro sanatı uzmanı
 • [N] театровед {M}
 • plastik sanatlar
 • [N] пластика {F}
 • sanat aşkı
 • [N] любовь к искусству {F}
 • sanatça
 • [ADV] художественно
 • sanatçı
 • [A] артистический
 • [N] ремесленник {M}, художник {M}, артист {M}
 • sanatçılık
 • [N] артистизм {M}, артистичность {F}
 • sanat değeri
 • [N] художественность {F}
 • sanat hamisi
 • [N] меценат {M}
 • sanatkar
 • [N] ремесленник {M}, художник {M}, артист {M}
 • sanat koruyucusu
 • [N] меценат {M}
 • sanatoryum
 • [N] санаторий {M}
 • sanatsal
 • [A] художественный