RUSÇA SÖZLÜK

ruscasozluk.net

Rusça <-> Türkçe Sözlük

Rusça Çeviri, Rusça Tercüme

WWW.  
RUSÇA
FRANSIZCA
ALMANCA
İTALYANCA
İSPANYOLCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
söz
 • [A] словесный
 • [N] слово {N}, речь {F}, разговор {M}, изречение {N}, обещание {N}, наущение {N}, молва {F}
 •  
  İlişkili Sonuçlar
  acı söz
 • [N] инвектива {F}
 • atasözü
 • [N] поговорка {F}, пословица {F}
 • ayıp söz
 • [N] ругательство {N}
 • aysözlüğü
 • [N] месяцеслов {M}
 • basın sözcüsü
 • [N] пресс-секретарь {M}
 • bilge sözü
 • [N] максима {F}
 • boş söz
 • [N] галиматья {F}
 • büyük sözlük
 • [N] тезаурус {M}
 • çevresöz
 • [N] перифраза {F}
 • dişözü
 • [N] пульпа {F}
 • eski kelimeler sözlüğü
 • [N] глоссарий {M}
 • hikemi sözü
 • [N] максима {F}
 • iki manalı söz
 • [N] двусмысленность {F}
 • ilksöz
 • [N] вступление {N}, предисловие {N}
 • sihir sözü
 • [N] заклинание {N}, заклятие {N}
 • sonsöz
 • [N] заключение {N}, послесловие {N}
 • sözleri birbirini tutmamak
 • [V] заговариваться
 • sözünden cayma
 • [A] попятный
 • sözünü bitirmek
 • [V] договаривать, договорить
 • sözünü kesmek
 • [V] перебивать, перебить
 • söz açılmak
 • [V] заходить, ходить, зайти